Sprekersoverzicht

Bestuurskracht

De term bestuurskracht wordt regelmatig als mantra gebezigd. Een overheid wordt als bestuurskrachtig ervaren, als het lukt haar opdracht te realiseren. Het begrip omvat echter meer dan alleen de effectiviteit en doelmatigheid van een bestuurslaag.  Het ministerie van BZK heeft er zelfs een programma, genaamd Krachtig Bestuur, aan gewijd. Het wil hiermee de bestuurskracht van gemeenten ondersteunen bij het uitvoeren van de aan hen gedelegeerde taken. En aan taken geen gebrek de komende periode als we bijvoorbeeld de decentralisaties. 

Maarten Sinnema (drs.)

Debatteren
Spreker
Schrijver
Bestuurskracht | Politiek | Wijkcoalities