Sprekersoverzicht

Emancipatie

Emancipatie is het streven naar een volwaardige plaats in de samenleving vanuit een achtergestelde positie. Dit kan via gelijkgerechtigdheid, zelfstandigheid of de formele toekenning van gelijke rechten, gelijkstelling voor de wet. Voorbeelden zijn vrouwenemancipatie en de emancipatie van Afro-Amerikanen in de USA. Herken  en verken met ons de mogelijkheden binnen uw organisatie om werkelijk te emanciperen en deze krachten te benutten.