Sprekersoverzicht

Energie

We beperken ons hier bij het energievraagstuk welke verwijst naar het probleem dat steeds meer elektriciteit en warmte wordt geproduceerd terwijl de voorraad fossiele brandstoffen(kolen, gas en olie) steeds kleiner wordt. Vooral de opkomende economische mogendheid China heeft ook een groot aandeel in de wereldwijde toename van de vraag naar energie. Bovendien draagt het gebruik van fossiele brandstoffen bij aan de luchtvervuiling en vermoedelijk ook aan het broeikaseffect, al is dat nog steeds niet onomstreden. Er wordt dus naarstig gezocht naar alternatieve, liefst duurzame energiebronnen, waarover veel maatschappelijke discussie is. Waterkracht is een relatief weinig omstreden energiebron, die in bergachtige gebieden op aarde al eeuwen wordt toegepast. Energie is een van de belangrijkste onderwerpen om onze toekomst veilig te stellen, staan wij hier wel voldoende bij stil?