Opinies

210915: Edward Verhey - 'T is toch raar!

Speel in op de primaire emoties en gevoelens  bij je doelgroep en zelfs de moeilijkste boodschap wordt voor zoete koek geslikt. Dat is kort en goed de essentie van een sterke communicatieboodschap.

Het debat dat nu volop gaande is over de stroom migranten wordt gedomineerd door dergelijke gespinde boodschappen. Daarbij zeggen beelden uiteraard nog steeds meer dan woorden. Het tonen van een foto van een dood jongetje op een strand had dan ook direct het gewenste resultaat. Vreemd,  want we hebben ook al vaak genoeg dode mannen en vrouwen gezien die waren verdronken doordat het gammele bootje waarmee ze Europa probeerde te bereiken omsloeg. Maar iedereen weet dat een zielig jong dier of een kind direct emoties opwekt. Niet voor niets dat zelfs de meest foute dictator zich graag met een klein kind op de arm laat fotograferen.

Begrijp mij niet verkeerd, elk slachtoffer van deze volksverhuizing naar veiligheid of geluk is er een te veel. Maar waarom komt het nu pas zo plots op gang en waarom zo massaal?

Ook dat is weer de kracht van communicatie of zo u wil de kracht van totale miscommunicatie. Van wie dan zult u zeggen. Van de mensen die wij de macht hebben gegeven onze belangen te verdedigen. Wij, de belastingbetalende kiezers,  verwachten dat zij zorgvuldig met de door ons gegeven macht omgaan en onze belangen voorop stellen. Helaas, zo is de afgelopen maanden gebleken, kunnen zij blijkbaar niet met die macht omgaan of zijn zij vergeten wiens belangen zij voorop moeten stellen.  Het is een combinatie van niet-handelen en het verkeerde zeggen.

U kent als kind nog wel het spel waarbij je in een kring ging zitten en zei: “Ik ga op vakantie en neem mee…”.  Een ieder moest dan een voorwerp opnoemen dat in de koffer mee moest. Nadat een aantal personen voorwerpen hebben genoemd, blijkt de koffer toch andere voorwerpen te bevatten dan wat daadwerkelijk kort daarvoor was opgesomd. Dit gebeurd ook in de huidige situatie.

Europa is niet helder en uit de boodschappen die de diverse Europese leiders afgeven lijkt het of de deur naar Europa voor iedereen open staat. Het op ons afkomende probleem van een potentiele volksverhuizing naar Europa werd lange tijd niet voldoende onderkend.  Angela Merkel deed daar nog een schepje boven op en de toestroom is ondertussen niet meer te behappen. 

Vreemd? Helemaal niet! Uiteraard doelde ze op mensen die vervolgd worden en die moeten vluchten. Maar net als bij het genoemde kinderspel, zal die nuance niet lang hoorbaar zijn als het van mond tot mond wordt overgebracht in de diverse niet-Westerse gebieden waar mensen in vaak mideleeuwse omstandigheden leven en dromen. Het is vreemd en vooral zorgelijk, dat de Europese leiders vervolgens van de toegenomen stroom aan migranten lijken te schrikken en individuele landen zelf maatregelen gaan nemen om de toestroom in te dammen. Einde Europese solidariteit.

Opvallend en begrijpelijk overigens  dat landen in het oosten van Europa, vaak zelf nog hangend aan het Europese subsidie-infuus, daarmee als eerste begonnen. Maar zo ook Duitsland, het land van mevrouw Merkel. Maar elk weldenkend mens wist toch allang wat de gevolgen zouden zijn van haar uitnodigende boodschap? Of om Van Gaal aan te halen: “Zijn zij nu zo dom, of zijn wij nu zo slim?”

Het probleem werd overigens, en soms nog steeds, door bepaalde parttijen ontkent.  Waarom? Belangen! Dus wordt er gespind en het probleem gebagatelliseerd. Door wie? Door partijen en organisaties die op korte termijn belang hebben bij deze toestroom; het COA, de enorme hoeveelheid vluchtelingenorganisaties en linkse partijen.  Het COA moest jarenlang bezuinigen doordat onder andere door het beleid van Rita Verdonk strenger op de toelatingseisen werd gelet en er een mindere toestroom ontstond. Nu is voor hen door deze massale volksverhuizing het zakelijke tij gekeerd. Vluchtelingenorganisaties zien nu ook hun inkomsten groeien en linkse partijen hun kiezerspotentieel. 

Zij zetten meningen van mensen die waarschuwen voor de te verwachten lange termijn problemen weg als demagogie en angstzaaierij. Met de juiste beelden en boodschappen wordt het probleem liefst als iets moois neergezet; als een verrijking voor West-Europa. Er wordt gegocheld met getallen en geselecteerde ‘experts’ worden voor de microfoon of camera gehaald om hun boodschap te onderschrijven. Ook hier weer worden kinderen op scholen gemobiliseerd en worden de kleinste particuliere initiatieven uitvergroot en uitgebreid in beeld gebracht. Alles om de boodschap te versterken.

Communicatie is een prachtig, maar ook zeer krachtig wapen om groepen te mobiliseren. In het verleden is gebleken wat ook de negatieve effecten daarvan kunnen zijn. Zeker als er gespind wordt en eventuele bedreigingen op lange termijn worden weggepoetst en worden verruild voor een mooier, maar onrealistisch toekomstperspectief.

‘T is toch raar dat op dit moment nog steeds het spinnen van partijen die geen of weinig risico’s willen zien in deze volksverhuizing krachtiger is dan dat van de partijen die waarschuwen voor de lange termijn gevolgen daarvan. Of is dat helemaal niet raar?  De realiteit is vaak niet lief en mooi, ondanks dat sommige partijen dat graag, hun eigen belang dienende,  zo inkleuren. Zij schetsen vaak een vrolijk Lalaland. De meer realistisere en helaas hardere boodschap krijgt vaak pas aanhang als het kwaad is geschied of het ‘point of no return’ is bereikt.

Laat de harde werkelijkheid het alstublieft op tijd winnen van de gespinde werkelijkheid. Met gelijk krijgen als het te laat is, is niemand gediend. Onze Westerse  waarden en normen zijn breekbaar en het systeem laat het toe ze van binnenuit op te blazen. Dat heet democratie.    

Edward Verhey (1966) heeft in de afgelopen 15 jaar, na afronding van zijn studie in Leiden respectievelijk Londen,  zowel nationaal alsook internationaal diverse bedrijven, organisaties en spraakmakende personen bijgestaan met strategisch (persoonlijk) media-advies, media- en presentatietraining, imagomanagement en crisis & issue management.  Klik hier voor het oorspronkelijke artikel.


Add this to your website