Opinies

261115: Edward Verhey - 'T is toch raar!

We zijn met meer?
Nederland is in oorlog zegt onze Minister-President. Maar zo zegt hij: “We zijn met meer!”

Wat hij daar precies mee bedoelt is mij niet duidelijk. En ook niet wat dan de consequenties zijn van die spierballen uitspraken of wat hij beoogt daarmee te bereiken?

Bij communicatie en zeker als het gaat om het overbrengen van wat lastiger te verteren boodschappen is het essentieel dat de boodschapper als autoriteit wordt gezien door de doelgroep of doelgroepen die hij probeert te bereiken. Het is de vraag of onze Minister-President daadwerkelijk die autoriteit heeft of alleen zelf denkt dat hij die autoriteit heeft.

Autoriteit is bij communicatie met name gestoeld op vertrouwen en geloofwaardigheid, ook wel ‘credibility’ genoemd. Dit verkrijg je als leidinggevende, CEO of gezagsdrager, zoals een minister of staatshoofd, door uitstraling en een mening te hebben, daarmee leiding te geven en daarna te handelen. Daarmee krijg je vertrouwen en krijgt je boodschap gewicht. Juist complexe situaties vragen om een zichtbare leider met een mening. Of deze mening nu goed of fout is. Medewerkers of onderdanen / burgers krijgen daardoor in ieder geval de perceptie dat er sturing wordt gegeven en dat het complexe probleem wordt aangepakt. Dat geeft het noodzakelijke vertrouwen en autoriteit. Tegelijkertijd geeft het ook aanzien bij eventuele tegenstanders.

Terug naar onze Minister-President. Hij schuwt momenteel krachtige taal niet, maar voldoet hij aan de hierboven geformuleerde vereisten om daarmee indruk te maken, en op wie? Wie zijn eigenlijk de doelgroepen die hij probeert aan te spreken? Ik moet bekennen dat hij mij wat gekunstelt overkomt. En wel om twee redenen. Ten eerste past deze ferme taal niet bij zijn imago van lachende ‘pappen en nathouden’ politicus die zich in allerlei bochten kan wringen om onmogelijke coalities te bouwen en daarbij bereid is kroonjuwelen van zijn eigen partij te verkwantselen. Maar misschien nog schadelijker voor het vertrouwen in hem, is het uitblijven van even zo harde voorstellen om de huidige ‘staat van oorlog’ het hoofd te bieden. Geeft hij leiding zoals van een MP mag worden verwacht in deze situatie? Wat is dan zijn visie op het probleem en welke concrete besluiten worden onder zijn leiding dan genomen? Deze onzekerheid zorgt er voor dat de bevolking het vertrouwen verliest en angstig wordt.  

Wordt dat weggenomen door vaderlijk op te roepen om vooral de dingen te blijven doen die we altijd gewend zijn te doen. Dus gewoon naar bars, theaters en stadions te gaan alsof er niks aan de hand is. Let wel, ik schrijf dit precies een week na de gruwelijke aanslagen op vrijdag 13 november in Parijs. Want, zo voegt hij er als doordachte one-liner aan toe: “We zijn met meer!” 

We zijn met meer? Het nut en de gedachte achter deze uitspraak ontgaat me werkelijk. Volgens mij zijn we met zo’n 17 miljoen mensen in Nederland, gewone burgers. Dat zijn er ongetwijfeld meer dan die geloofswaanzinnigen die ons momenteel bedreigen. Maar moeten we dan één-op-één gaan knokken met die idioten? Dan is het handig dat we met meer zijn, want dan blijven er van ons, gewone burgers, uiteindelijk wel een paar over als de strijd gestreden is. Maar ik neem toch niet aan dat Rutte dat voor ogen heeft. Zijn uitspraak zal ook geen indruk maken op die geloofsfanatici, omdat er verder weinig actie uit voortkomt die hen wellicht doet besluiten dit land links laten liggen bij het plannen van hun terreurdaden.

Bovendien verder redenerend op de ‘we zijn in oorlog’ retoriek van Rutte, lijkt mij het leger de aangewezen macht om het land te verdedigen. Klein sommetje maakt echter duidelijk dat die gedachte ook niet de angst bij de bevolking zal wegnemen, noch zullen de geloofsterroristen daarvoor terugschrikken. Want zo blijkt, dan zijn we duidelijk met minder! Het Nederlandse leger is, met dank aan een aantal kabinetten Rutte, namelijk teruggebracht tot een militaire lilliputter. Inclusief alle reservisten kunnen we nog geen vijftigduizend militairen op de been brengen om ons land te verdedigen. Volgens voorzichtige schattingen zijn er daarentegen ruim honderdduizend geloofsfanatici in de wereld die bereid zijn zich direct voor hun geloof op te offeren. 

Het lijkt me dat onze Minister-President bij het zoeken naar een krachtige one-liner voortaan iets langer zou moeten nadenken. Maar wellicht moet hij dan wel tot de conclusie komen dat hij door zijn imago en visieloze niet-handelen, inmiddels alle vertrouwen van de bevolking heeft verloren en niet de aangewezen figuur is om dat terug te winnen en het land krachtdadig sturing te geven.  

We zijn inmiddels inderdaad wèl met meer; meer mensen die door gebrek aan leiderschap steeds angstiger worden. Want we zijn inderdaad in oorlog voor het behoud van onze waarden en normen, en de toekomst van Nederland!

Edward Verhey (1966) heeft in de afgelopen 15 jaar, na afronding van zijn studie in Leiden respectievelijk Londen,  zowel nationaal alsook internationaal diverse bedrijven, organisaties en spraakmakende personen bijgestaan met strategisch (persoonlijk) media-advies, media- en presentatietraining, imagomanagement en crisis & issue management.  Klik hier voor het oorspronkelijke artikel.

 


Add this to your website