Disclaimer

Nieuws

Nieuws over gastsprekers, onderwerpen en actualiteiten worden hier beschikbaar gesteld. Waar van toepassing wordt verwezen naar oorspronkelijke nieuwsbronnen voor nadere informatie.


Disclaimer

Disclaimer

Geschreven door Redactie

Copyright
De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij de initiatiefnemer van dit concept, Keyservice B.V. (nader te noemen "Key"). Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Key is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Key, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Key is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Hetzelfde geldt voor beelden en tekstbestanden tenzij anders aangegeven op deze website.Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of (on)bereikbaarheid van de website.Informatie van derden
De op deze website geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de mening weer van de desbetreffende derde. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige website die is gelinkt van of naar deze website.Algemene Voorwaarden
Voor onze algemene voorwaarden tussen Gastsprekers.NL en onze opdrachtgevers klikt u hier. Ook kunt u deze voorwaarden schriftelijk bij ons opvragen via onze contactgegevens.