Opinies

Opinies

Gastsprekers.NL opinieert en initieert. Met opinies, nieuws op deze website, en via de online nieuwsbrief en de social en mobile media, masterclasses, workshops en bijeenkomsten wordt de doelgroep van Gastsprekers.NL bedient.

Deze opinies worden in hoofdzaak geschreven door onze gastsprekers, trainers en leden van onze redactie. Opinies kunnen actueel van aard zijn en direct bijdragen aan een specifiek onderwerp of meer in het algemeen, 'opiniërend' van aard zijn. Opinies zijn geschreven op persoonlijke titel en vormen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie of de initiatiefnemers van deze portal.


Auteur: Maand: Jaar: Sorteer op:

Mat Herben (dhr.)

Adviseur

 

110216: Spekman en de geest van Marcuse

Gastspreker & Trainer Mat Herben over Spekman en de geest van Marcuse.

De voorzitter van de PvdA, Hans Spekman, heeft Geert Wilders gedemoniseerd door hem “een gevaar voor de democratie en de rechtsstaat” te noemen. Tot mijn stomme verbazing wordt door velen ontkend dat hier sprake is van demonisering. Zelfs Kees Boonman, de beste politiek commentator op tv, draaide er bij EénVandaag een beetje om heen: “Natuurlijk probeert Spekman zich wat goedkoop te profileren, maar Wilders is zelf ook niet vies van kritiek en wie kaatst kan de bal verwachten”. Zo luidde kort samengevat zijn betoog en dat is ook de mening van vele ‘weldenkende’ Nederlanders, die liever geen partij kiezen in een ruzie tussen twee populisten. Ja twee, want Spekman is een goedkope volksmenner, die op links stemmen probeert terug te halen bij GroenLinks en de SP.


Lees meer: 110216: Spekman en de geest van Marcuse

   

Gijs van Loef (drs.)

Politicus, Adviseur

   

150115: Populisme is een cri de coeur van de gewone man

Laat ik in minder dan 300 woorden de gebeurtenissen proberen te duiden.

De globalisering van de markteconomie, de digitalisering –uiting van ongeremde wetenschappelijke doorbraken- en de opwarming van de aarde zijn de grote veranderingen van de 21 eeuw. Het huidige, maatschappelijk evenwicht wordt daardoor ontwricht. Geleidelijke aanpassing, evolutie, is onmogelijk. De mens als biologisch en sociaal wezen is in gevaar. Hij dendert stuurloos de 21e eeuw in.

De machtsongelijkheid, gedicteerd door de verdeling van het bezit, wordt groter. De confrontatie tussen de moderne wereld en de niet-moderne wereld (het Midden-Oosten en Afrika) leidt tot een schokgolf. Kansarmen zoeken, in bezit van smartphone en andere moderne verleidingen, massaal wegen naar de moderne wereld. Eenzelfde clash zien we binnen Europa: het moderne West-Europa en het achtergebleven Oost-Europa.Landen en regio’s die minder ver in hun ontwikkeling zijn dan de moderne (westerse) landen worden ontwricht door de storm van gedroomde welvaart die over hen heen raast. Het neoliberale wereldbeeld kent winnaars maar steeds meer verliezers. Religies botsen, de islam symboliseert de niet-moderne wereld. Terrorisme zaait angst alom.

Lees meer: 150115: Populisme is een cri de coeur van de gewone man

   

Mat Herben (dhr.)

Adviseur

 

290116: De kwalijke rol van de media

Een opvallende ontwikkeling van de laatste jaren is dat de media een steeds actievere rol zijn gaan spelen in het politieke en maatschappelijke debat. Om de dalende oplagen en kijkcijfers het hoofd te bieden, menen veel hoofdredacties ten onrechte dat de consument behoefte heeft aan sensatie en onthullingen, in plaats van bericht en beschouwing. Daarom zien we onmiskenbaar de trend dat de journalist zelf medespeler is geworden. Hij of zij máákt het nieuws met zijn schandaaltjes, of met de bekende één-tweetjes met oppositiewoordvoerders, die bereid zijn voor de camera te zeggen dat zij “geschokt zijn en Kamervragen zullen stellen”.Journalisten genieten het minste vertrouwen (33%) van de burger, nog minder dan de schamele 34% vertrouwen die politici krijgen. Als oud-journalist en oud-politicus gaat mij dat ter harte. Daarom geef ik regelmatig gastcolleges aan studenten en beginnende journalisten, waarbij ik benadruk dat in de tijd van internet alleen waarheidsvinding en betrouwbare berichtgeving het bestaansrecht van de klassieke media vormen. Die uitgangspunten worden dagelijks met voeten getreden. In nagenoeg alle actuele kwesties spelen de media een kwalijke rol. Door de macht die de gevestigde media ten onrechte wordt toebedacht, reageren politici volkomen verkeerd. Natuurlijk zijn de media niet verantwoordelijk voor het geblunder op bijvoorbeeld het Ministerie van Veiligheid en Justitie, of voor het paniekvoetbal van de Europese Commissie na de domme uitlatingen van Angela Merkel, maar de toon is onveranderlijk gezet door de media. Politici zou ik op het hart willen binden zich niet te laten provoceren door op primeurbeluste nieuwsmakers.

Lees meer: 290116: De kwalijke rol van de media

   

Steven Sleegers (dhr.)

Google Coach, Spreker & Trainer

     

271115: Google-Google & Google

Het inwinnen van data is een belangrijk onderdeel in online marketing.

Tegenwoordig kan men behoorlijk wat te weten komen over de prestaties van geplaatste content. Aan de hand van ingewonnen data kan men vaststellen in hoeverre de prestaties van de geplaatste content overeen komen met de investering in termen van geld en/of tijd.

Gedurende mijn training leer ik deelnemers om te werken met tools. Deze tools zijn deels afkomstig van Google en deels van andere aanbieders vandaar de naam Google & non-Google. Participanten van een training weten na afronding hoe men de status van alle relevante platformen kan meten om vervolgens te bepalen in hoeverre een investering al dan wel of niet rendabel is geweest.

Lees meer: 271115: Google-Google & Google

   

Edward Verhey (drs.)

Spreker

261115: Edward Verhey - 'T is toch raar!

We zijn met meer?
Nederland is in oorlog zegt onze Minister-President. Maar zo zegt hij: “We zijn met meer!”

Wat hij daar precies mee bedoelt is mij niet duidelijk. En ook niet wat dan de consequenties zijn van die spierballen uitspraken of wat hij beoogt daarmee te bereiken?

Bij communicatie en zeker als het gaat om het overbrengen van wat lastiger te verteren boodschappen is het essentieel dat de boodschapper als autoriteit wordt gezien door de doelgroep of doelgroepen die hij probeert te bereiken. Het is de vraag of onze Minister-President daadwerkelijk die autoriteit heeft of alleen zelf denkt dat hij die autoriteit heeft.

Autoriteit is bij communicatie met name gestoeld op vertrouwen en geloofwaardigheid, ook wel ‘credibility’ genoemd. Dit verkrijg je als leidinggevende, CEO of gezagsdrager, zoals een minister of staatshoofd, door uitstraling en een mening te hebben, daarmee leiding te geven en daarna te handelen. Daarmee krijg je vertrouwen en krijgt je boodschap gewicht. Juist complexe situaties vragen om een zichtbare leider met een mening. Of deze mening nu goed of fout is. Medewerkers of onderdanen / burgers krijgen daardoor in ieder geval de perceptie dat er sturing wordt gegeven en dat het complexe probleem wordt aangepakt. Dat geeft het noodzakelijke vertrouwen en autoriteit. Tegelijkertijd geeft het ook aanzien bij eventuele tegenstanders.

Lees meer: 261115: Edward Verhey - 'T is toch raar!

   

Edward Verhey (drs.)

Spreker

210915: Edward Verhey - 'T is toch raar!

Speel in op de primaire emoties en gevoelens  bij je doelgroep en zelfs de moeilijkste boodschap wordt voor zoete koek geslikt. Dat is kort en goed de essentie van een sterke communicatieboodschap.

Het debat dat nu volop gaande is over de stroom migranten wordt gedomineerd door dergelijke gespinde boodschappen. Daarbij zeggen beelden uiteraard nog steeds meer dan woorden. Het tonen van een foto van een dood jongetje op een strand had dan ook direct het gewenste resultaat. Vreemd,  want we hebben ook al vaak genoeg dode mannen en vrouwen gezien die waren verdronken doordat het gammele bootje waarmee ze Europa probeerde te bereiken omsloeg. Maar iedereen weet dat een zielig jong dier of een kind direct emoties opwekt. Niet voor niets dat zelfs de meest foute dictator zich graag met een klein kind op de arm laat fotograferen.

Begrijp mij niet verkeerd, elk slachtoffer van deze volksverhuizing naar veiligheid of geluk is er een te veel. Maar waarom komt het nu pas zo plots op gang en waarom zo massaal?

Lees meer: 210915: Edward Verhey - 'T is toch raar!

   

Marco Goertz (dhr.)

Inspirator, Interim Management, Executive Procesontwikkeling en begeleiding

 

110915: Onbalans bij Nieuwe Grenzen – Marco Goertz

De geschiedenis herhaalt zich
De situatie waarin wij ons thans bevinden zal zich blijven herhalen zolang de systemen blijven domineren. De onbalans zit niet in de mens zelf maar in de systemen die zich maar blijven ontwikkelen en gericht zijn op ratio en macht en voortkomen uit zwakte, angst en onzekerheid met de politiek als dekmantel. 

Gevangene in eigen huis
De paniek gaat niet over de mensen die vechten voor hun leven, maar over de zorg wat de gevolgen zijn voor ons zelf. De kern van het probleem zal nooit aangepakt worden omdat de oplossingen altijd bedacht wordt door de mensen die zelf voor de problemen verantwoordelijk zijn, en het spel zo weten te spelen dat de mensen er in blijven geloven, omdat ze zelf niet in de gaten hebben dat zei in hun eigen systeem opgesloten zitten. 

Lees meer: 110915: Onbalans bij Nieuwe Grenzen – Marco Goertz

   

110915: Acuut gevaar voor Europese veiligheid


De Oogst
Laat ik er geen doekjes om winden. De grote populariteit van Duitsland bij Arabieren komt niet door de hoogte van de uitkering of de soepelheid van de immigratiedienst. Afrikanen trekken bijvoorbeeld eerder naar Engeland, Frankrijk of Italië. Duitsland heeft sinds 1940 de harten van Arabieren gestolen door precies datgene wat Angela Merkel en andere zachte heelmeesters proberen goed te maken: de vervolging van Joden. Wat een bittere ironie! Krampachtig proberen brave Duitsers te laten zien dat Duitsland niet meer het land van Hitler en de holocaust is, maar een toevluchtsoord is geworden. De oogst bestaat uit een toevloed van antisemieten. 

Lees meer: 110915: Acuut gevaar voor Europese veiligheid

   

Pagina 1 van 4