Academie

Bijeenkomst

Omgaan met de achterban

Inleiding

De training Omgaan met de achterban bestaat uit drie bijeenkomsten die elk een ander thema behandelen. 

- In de eerste bijeenkomst staat het maken van een analyse van de achterban centraal. Hoe ziet de achterban de organisatie eigenlijk? Wat weten we van de achterban van jouw organisatie? Welke gegevens staan hiervoor ter beschikking en hoe kunnen we zelf meer te weten komen? Wat kunnen enquêtes en gesprekken met leden ons vertellen en helpen ze een beter beeld te krijgen? 

- In de tweede bijeenkomst kijken we naar hoe we interacteren met de achterban van de organisatie. Dus: welke contacten bestaan er al en hoe verlopen die contacten? In hoeverre kan de achterban inspraak krijgen bij onze beslissingen of moet de achterban slechts overtuigd worden van wat de eigen organisatie doet? 

- In de derde bijeenkomst gaan we in op hoe we burgers kunnen mobiliseren. Welke succesvolle voorbeelden zijn er van het mobiliseren van burgers en in hoeverre kunnen we daarvan leren? Welke rol zouden sociale media en kortlopende acties kunnen spelen bij het betrekken van de achterban? En kunnen we deze langduriger aan ons binden of moeten we dit niet willen? 

 

Deel deze pagina

Stuur door
Contact informatie Bel 070 - 385 26 11 of E-mail naar info@gastsprekers.nl
Resultaat
Inhoud
Voor wie?
Data

Resultaat

Minimum aantal deelnemers:

U weet uw achterban te duiden en te analyseren. U leert over de vormen waarmee u de achterban op passende wijze kunt benaderen en consulteren. U raakt bekend met \\\'best practices, dilemma\\\'s en mogelijke oplossingen. U leert de contactvormen en intensiteit met uw achterban (om) te vormen en waar mogelijk te mobiliseren.

Inhoud

De training Omgaan met de achterban bestaat uit drie bijeenkomsten die elk een ander thema behandelen. 

- In de eerste bijeenkomst staat het maken van een analyse van de achterban centraal. Hoe ziet de achterban de organisatie eigenlijk? Wat weten we van de achterban van jouw organisatie? Welke gegevens staan hiervoor ter beschikking en hoe kunnen we zelf meer te weten komen? Wat kunnen enquêtes en gesprekken met leden ons vertellen en helpen ze een beter beeld te krijgen? 

- In de tweede bijeenkomst kijken we naar hoe we interacteren met de achterban van de organisatie. Dus: welke contacten bestaan er al en hoe verlopen die contacten? In hoeverre kan de achterban inspraak krijgen bij onze beslissingen of moet de achterban slechts overtuigd worden van wat de eigen organisatie doet? 

- In de derde bijeenkomst gaan we in op hoe we burgers kunnen mobiliseren. Welke succesvolle voorbeelden zijn er van het mobiliseren van burgers en in hoeverre kunnen we daarvan leren? Welke rol zouden sociale media en kortlopende acties kunnen spelen bij het betrekken van de achterban? En kunnen we deze langduriger aan ons binden of moeten we dit niet willen? 

 

Voor wie

De training Omgaan met de achterban is bedoeld voor organisaties in het publieke domein die hun relatie met de achterban willen verbeteren of verstevigen. Het kan dan zowel gaan om overheden, politieke partijen of maatschappelijke organisaties. Al deze organisaties delen de uitdaging om de burger bij hun werk te betrekken, maar hebben ook steeds meer moeite daarmee. In de training wordt op basis van voorbeelden van de cursisten ingegaan op de belangrijkste dilemma’s en mogelijke oplossingen. 

Data

    Investering

    Deze training is nog niet op basis van individuele inschrijving gegeven maar mogelijk wel 'in company'. Neem bij interesse contact met ons op of neem een optie.

    In Company Training?

    Zijn er binnen uw organisatie meerdere collega's of medewerkers met ongeveer dezelfde leervraag? Dan is een gezamenlijke groepstraining de ideale optie.
    Lees meer...