Sprekersoverzicht

Populisme

Polulisme wordt vaak in een verkeerde context gebruikt. Wie succesvol is als populist zegt vaak in naam van het volk te spreken. Deze politieke stijl kennen we vooral sinds Pim Fortuyn zijn intrede deed in de Nederlandse politiek en diit populisme is door een enkeling succesvol toegepast in de periode daarna. Als communicatiestijl is het populisme door eender welke ideologie te gebruiken. Ze gaat uit van de onderdrukking van de bevolking door een elite en streeft naar een samenleving waar het volk de staat beheert. Hierbij refereert ze aan de economische en sociale status van de 'gewone man'. Gevestigde politieke partijen bestempelen soms nieuwkomers als populistisch.