Sprekersoverzicht

Coaching

Coaching is een Engelse term die voor veel verschillende begeleidingsvormen te pas en te onpas gebruikt wordt. Coaching is een niet duidelijk te specificeren vorm van begeleiding. De waarde van coaching is evident en diverse van onze gastsprekers coachen zelfstandig binnen bedrijven en instellingen en kunnen ook bij uw organisatie zorgen voor een 'inhouse' die beklijft. Ook inhoudelijke trajecten zijn mogelijk.