Sprekersoverzicht

Criminaliteit

Hieronder valt alles wat onder een misdrijf wordt verstaan en strafbaar gesteld. Het criminaliteitsniveau od de cijfers daaromtrent zijn in hoge mate bepalend voor het welzijn in een samenleving.