Diversiteit en Inclusie


20200616-Piek-0551.jpg (1)

INCLUSIE EN AANDACHT VOOR VERSCHILLEN
Workshops in overleg | Voor onderwijs, instellingen en bedrijfsleven
 

Bedrijven en instellingen streven steeds meer naar diversiteit in teams. Gelukkig maar, want we kunnen nog heel wat vooruitgang maken wat betreft gelijke kansen op de werkvloer. Alleen: hoe trekt u die nieuwkomers aan? En waarom solliciteren ze nu nog niet? De workshop ‘Inclusie’ is een echte eye-opener. Het gaat om binnenhalen en binnen houden.

Diversiteit in teams bevordert innovatiekracht
Teams met meer diversiteit presteren beter. Logisch natuurlijk, want teamleden met andere ervaringen brengen nieuwe ideeën in. Verder verbetert de aansluiting op de markt, aangezien ook die divers van samenstelling is.
Onderzoek van Boston Consulting Group wijst uit dat bedrijven die werk maken van inclusie gemiddeld een 17% hogere omzet hebben dan andere organisaties.
 

Waarom die alinea over diversiteit op uw site niet werkt
U zult het zelf al hebben gemerkt: met alleen een alinea op uw vacaturepagina over inclusie krijgt u nog geen diversiteit in uw teams. U bereikt die mix van culturen, geaardheden, mannen en vrouwen pas als u zich eerst bewust wordt van de cultuur op de werkvloer zoals die nu is.
 

Kent u de ongeschreven wetten van uw werkcultuur?
In deze leerzame én humoristische workshop onderzoeken we de ongeschreven wetten van uw werkcultuur. Niet om die te veranderen, maar om het onderwerp bespreekbaar te maken. Zodat HR-managers zich bewuster zijn van de hindernissen die nieuwkomers ervaren.
 

Zelfs mensen van een andere afdeling ervaren hindernissen
Nieuwkomers kunnen vrouwen zijn in een van oudsher mannenbolwerk, of juist andersom. Het kunnen expats zijn, migranten, LHBTI’s en mensen met een handicap. Maar ook mensen van een andere afdeling of andere sector kunnen drempels ervaren die voor u (nu nog) onzichtbaar zijn.
 

Reflectie > Relatie > Regie
In elk van onze trainingen ontwikkelt u zichzelf of uw team in 3 stappen.
 

Reflectie. Leer de (onbewust)e verwachtingen in het team kennen.
Relatie. Communiceer over die verwachtingen met nieuwkomers.
Regie. Leer de nieuwkomers herkennen die passen in het team en maak een succes van diversiteitsbeleid.
 

Wilt u meer werk maken van diversiteit, dan kunt u deze sessie combineren met de training Verschillen verbinden.

 

Contactformulier

Vul het onderstaande formulier in om contact op te nemen met de spreker. Je kunt normaal gesproken binnen enkele dagen een reactie verwachten.

Vul bedrijf / school / organisatie in

Trainer en acteur Amar El Ajjouri geeft onder de naam PHneutraal trainingen over diversiteit, jongerencultuur, straatcultuur gedrag, groepsdynamiek en agressie- en conflicthantering. Vele scholen, instellingen en bedrijven hebben met PHneutraal al concrete resultaten geboekt.
Amar El Ajjouri (1971) doceert, presenteert, acteert, traint en regisseert. Dat doet hij eigenlijk al sinds hij kan praten. En al ruim 25 jaar professioneel. Amar is geboren in Marokko en getogen in Den Haag en dus als geen ander thuis in het Nederland van nu waar zovelen mee worstelen. Amar is PHneutraal.
Theater leent zich bij uitstek voor het tonen, duiden en leren begrijpen van het leven. Vanuit die visie ontwikkelde en regisseerde Amar meerdere theatervoorstellingen met jongeren. Hij stond zelf op de planken met verschillende cabaretshows: Ali, Wit en Terug. In het verlengde daarvan ontwikkelde hij ook de trainingsprogramma’s van PHneutraal.

Amar heeft een team samengesteld van gedreven professionals, die communicatietrainingen op maat biedt aan de onderwijsdriehoek: leerlingen, schoolteams en ouders.
PH Neutraal werkt met deze drie doelgroepen. Dit heeft een verbindend effect op de hele school. Interactief theater met herkenning en humor wordt ingezet voor leerzame ervaringen.

Laat de artiest weten wat je van de voorstelling vond en schrijf een recensie! 

;