Verschillen Verbinden


20190620-Piek-2460.jpg (1)

VERSCHILLEN VERBINDEN
Lezing, workshop of trainingen in overleg | Voor onderwijs, instellingen en bedrijfsleven

De Nederlandse maatschappij is een smeltkroes van culturen. Dat kan je verrijken. Maar het kan ook tot problemen leiden. Vooral als opmerkingen niet voor iedereen dezelfde betekenis hebben. Anders bedoeld worden. Of anders geïnterpreteerd. Als je het gedrag van een ander niet begrijpt of kan duiden, kan dat leiden tot irritatie, onbegrip en onwerkbare situaties. En daar is niemand bij gebaat.

We beschouwen de mens vanuit cultureel perspectief. Alle mensen zijn gelijkwaardig. Maar dat wil niet zeggen dat alle mensen gelijk zijn. Om problemen in de onderlinge omgang tussen mensen uit verschillende culturen te ondervangen is kennis en daarmee begrip essentieel.

Bewustwording van cultuurverschillen

Inzicht in de verschillende leefwerelden 
Het ervaren van insluiting en uitsluiting 

Vergroot uw kennis, inzicht en sensitiviteit met betrekking tot culturele verschillen. U krijgt meer beeld bij het waarom van cultureel bepaald gedrag, de intentie ervan en tevens praktische handvatten om hier professioneel mee om te gaan. 

Contactformulier

Vul het onderstaande formulier in om contact op te nemen met de spreker. Je kunt normaal gesproken binnen enkele dagen een reactie verwachten.

Vul bedrijf / school / organisatie in

Trainer en acteur Amar El Ajjouri geeft onder de naam PHneutraal trainingen over diversiteit, jongerencultuur, straatcultuur gedrag, groepsdynamiek en agressie- en conflicthantering. Vele scholen, instellingen en bedrijven hebben met PHneutraal al concrete resultaten geboekt.
Amar El Ajjouri (1971) doceert, presenteert, acteert, traint en regisseert. Dat doet hij eigenlijk al sinds hij kan praten. En al ruim 25 jaar professioneel. Amar is geboren in Marokko en getogen in Den Haag en dus als geen ander thuis in het Nederland van nu waar zovelen mee worstelen. Amar is PHneutraal.
Theater leent zich bij uitstek voor het tonen, duiden en leren begrijpen van het leven. Vanuit die visie ontwikkelde en regisseerde Amar meerdere theatervoorstellingen met jongeren. Hij stond zelf op de planken met verschillende cabaretshows: Ali, Wit en Terug. In het verlengde daarvan ontwikkelde hij ook de trainingsprogramma’s van PHneutraal.

Amar heeft een team samengesteld van gedreven professionals, die communicatietrainingen op maat biedt aan de onderwijsdriehoek: leerlingen, schoolteams en ouders.
PH Neutraal werkt met deze drie doelgroepen. Dit heeft een verbindend effect op de hele school. Interactief theater met herkenning en humor wordt ingezet voor leerzame ervaringen.

Laat de artiest weten wat je van de voorstelling vond en schrijf een recensie! 

;